Zakup usł. dorad. w zakresie zwiększ. dział. eksp. przedsięb

1

 

Informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje

Tytuł projektu: Zakup usług doradczych w zakresie zwiększenia działalności eksportowej przedsiębiorstwa

Czas trwania projektu: 01.12.2009-31.05.2010

Całkowita wartość projektu: 15 250,00PLN

Całkowita wartość dofinansowania: 10 000,00 PLN

W ramach projektu zlecane będą prace w zakresie usług doradczych dot. opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

Wdrożenie ZKP wg PN-EN ISO1090-1:2010 i PN-EN ISO1090-2:2009

2

 

Informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje.

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN ISO 1090-1:2010 oraz PN-EN ISO 1090-2:2009

Czas trwania projektu: 30.06.2012-12.09.2014

Całkowita wartość projektu: 16 270,44,00 PLN

Całkowita wartość dofinansowania: 6 564,00 PLN

W ramach projektu zlecane będą prace w zakresie usług doradczych dot. opracowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz przeprowadzenia procesu certyfikacji.

Implementacja ZSZ wg ISO 9001:2008 i ISO 3834-2:2007

3

 

Informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji kolejnego projektu współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje:

Tytuł projektu: Implementacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg normy EN ISO 9001:2008 oraz ISO 3834 -“ 2:2007 drogą do poprawy konkurencyjności firmy SINKOS Sp. z o.o.

Czas trwania projektu: 17.09.2011.-31.12.2011.

Całkowita wartość projektu: 33.825 PLN

Całkowita wartość dofinansowania: 13.750 PLN

W ramach projektu zlecane będą prace w zakresie usług doradczych dotyczących opracowania systemów jakości oraz przeprowadzenia procesu certyfikacji.

Realizacja planu rozwoju eksportu

1

 

Informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu PO IG 06.01. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje nt. projektu:

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu na docelowych rynkach szwajcarskim i norweskim

Czas trwania projektu: 01.09.2011.-31.08.2013

Całkowita wartość projektu: 276 500,00 PLN

Całkowita wartość dofinansowania: 138 250,00 PLN

W ramach projektu zlecane będą prace w zakresie usług doradczych związanych z organizacją i udziałem w misjach gospodarczych oraz usług związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych Norwegii i Szwajcarii.

Wdrożenie technologii spawania stali duplex

1

 

Informujemy, że nasza firma przystąpiła do realizacji kolejnego projektu badawczo-inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu PO IG 1.4-4.1. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje nt. przedmiotowego przedsięwzięcia.

Tytuł projektu:    Wdrożenie technologii spawania stali duplex w połączonej metodzie rulonowej i swobodnego podparcia

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-32-015/09-01 UDA-POIG.04.01.00-32-015/09-01

Czas trwania projektu:    01.01.2012.- 30.06.2015.

Całkowita planowana wartość projektu: 9.419.620 PLN z VATW tym:

– na część badawczą: 1.357.860 PLN z VAT,
– na część inwestycyjną: 8.061.760 PLN

Całkowita wartość dofinansowania: 4.602.400 PLN

W ramach części badawczej zostanie opracowana i przetestowana technologia spawania zbiorników ze stali typu duplex. W ramach części  inwestycyjnej planowane są zakupy m.in. sprzętu spawalniczego, oprogramowania oraz budowa hali. Zapytania ofertowe na poszczególne zakresy będą umieszczane na naszej stronie internetowej zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Budowa instalacji do obróbki powierzchni konstrukcji stalowych

3

 

Informujemy, że nasza firma przystąpiła do realizacji kolejnego projektu inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu RPOWZ 1.1.2 Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje nt. przedmiotowego przedsięwzięcia.

Tytuł projektu:    Budowa instalacji do obróbki powierzchni konstrukcji stalowych

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZO.01.01.02-32-036/10-00

Czas trwania projektu:    29.07.2011.- 29.07.2014.

Całkowita wartość projektu: 4.106.195,71 PLN z VAT

Całkowita wartość dofinansowania: 1.665.012 PLN

W ramach inwestycji planowana jest budowa hali oraz zakupy komory śrutowniczej,kabino-suszarki lakierniczej oraz myjki odtłuszczającej wysokociśnieniowej. Zapytania ofertowe na poszczególne zakresy będą umieszczane na naszej stronie internetowej zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

POIG 1.4-4.1 “Poprawa jakości produkcji”

3

 

Informujemy, że nasza firma przystąpiła w ramach działania POIG 1.4-4.1 “Poprawa jakości produkcji poprzez wdrożenie technologii cięcia laserowego i spawania plazmą”

Wartość dofinansowania: 4.159.920 zł

Projket realizowany we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym

RPO WZ 1.1.2 – “Budowa hali i zakup urządzeń”

3

 

Informujemy, że nasza firma przystąpiła w ramach działania RPO WZ 1.1.2 – “Budowa hali i zakup urządzeń stanowiska do produkcji zbiorników ze stali kwasoodpornej o grubości ścianki powyżej 5 mm

Umowa nr: UDA-RPZP-01.01.02-32-061.08-00.

Wartość dofinansowania: 1.458.000 zł

SPO WKP 2.2.1 – “Wdrożenie metody CoilBuildingSystem”

1

 

Informujemy, że nasza firma przystąpiła w ramach działania SSPO WKP 2.2.1 – “Wdrożenie metody CoilBuildingSystem do produkcji zbiorników ze stali kwasoodpornej”

Umowa nr: SPOWKP/2.2.1/1/32/302

z dnia: 13.03.2008.

wartość dofinansowania: 525.000 zł

I etap SPO WKP 2.3. “Poprawa konkurencyjności firmy”

1

 

Informujemy, że nasza firma przystąpiła w ramach działania SPO WKP 2.3. do pierwszego etapu “Poprawa konkurencyjności firmy” – Budowa hali i montaż linii Technologicznej do produkcji zbiorników stalowcyh metodą rulonową.

Umowa nr: SPOWKP/2.3/32/01568

z dnia 29.12.2005.

wartość dofinansowania: 200.000 zł